81111412
Historie

   Lidt om Vejen Pensionistforenings historie.

          1940 - 2004

Det første i læser er fra Vejen Pensionistforening flotte 50 års jubilæumshæfte, som har været en stor hjælp.   

Når man skal skrive om Vejen Pensionistforening, må man naturligvis begynde med begyndelsen. Og hvornår er så begyndelsen? 

De gamle protokoller er væk, og de pensionister der var med i starten, er alle sammen døde og kan ikke fortælle noget.

Derfor må denne første historie bygges op på formodninger og samtaler med ældre pensionister og dels på egne erindringer.

Foreningens første navn var Selskabelig Forening for Vejen og Omegn.

Navnet ændredes senere til Vejen Folke – og Invalidepensionistforening, og

nu heder den jo Vejen Pensionistforening.

Den første spæde begyndelse opstod i 1938 da en del ældre i Vejen ønskede at danne en forening. I foråret 1939 var der valgt en bestyrelse på fem medlemmer.

Formand Klaus Schlünssen

Kasserer Th. Hansen

Sekretær Carlo Schulz

Bestyrelsesmedlem Jacob Jacobsen 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen

I sommeren 1939 var der arrangeret et sommerstævne i Vejen anlæg med provst Lindegaard som taler. Der var også lidt underholdning. En monolog blev læst op, der var solosang og der blev sagt, at ”Gandhi” ville komme til stede – han kom også. Det var Charles Schmidt i bar skjorte og bare føder og en ged i snor.

Stævnet var dog ikke den succes man havde håbet på. Der var kun mødt ca. 50 pensionister. Om foreningens virke foreligger der ikke noget, da protokollen jo er væk. Men det syntes dog som om at H. P. Hansen er valgt til formand den 20. oktober 1940. Han satte system i tingene, og det er dette år, som foreningen nu regner med som stiftelsesåret. 

I oktober 1949 blev der ganske vist holdt stiftelsesfest, og det har sikkert været 10 års fest. I krigsårene har foreningen nok ligget stille. Der var jo udgangsforbud og rationering, og navnlig kaffemærker kneb det med. Og det er jo ikke let at holde møde, når man ikke kan få kaffe. Måske har det været holdt møder om eftermiddagen. Men på grund af mørklægningen og udgangsforbudet har der ikke været noget om aftenen. Efter krigen er foreningen så livet op igen. Formand H. P. Hansen var jo meget socialt interesseret, og da han medlem af daværende sogneråd, har han sikkert også arbejdet for bedre kår for pensionister. 

Bestyrelsesmøder blev afholdt i privat hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer og dette medlem var vært med kaffen. At det har været småt, også for den enkle pensionist, kan ses af et møde hos H. P. Hansen resulterede i, at H. P. Hansen på grund af sygdom bevilgedes 10 kr. til hjælp til kaffen.       

 

Lidt om kontingent og medlemstal.

Vi har læst i de to gamle protokoller, som vi er i besiddelse af, som går fra 1966 og frem til 1997.

Vi er også i det tidsrum medlem af ”Den jyske sammenslutning af Pensionister ” frem til, Vejen Pensionistforenings ekstra ordinære generalforsamling d. 20-3-92. Og udmeldingen skete så den 1.april 1992, hvor man enstemmigt vedtog at melde os ud.   

·       1966 Var året der blev vedtaget opkrævning af kontingent 1 gang årligt i stedet for halv årlig.

·        1969   Først her kan vi se hvad kontingentet er.

·       d. 09-10-1969   Stiger den fra  5 kr. til  7 kr. årligt.   Bladet stiger til 4 kr.  

 

·       d. 18-10-1974     Stiger den fra  7 kr. til 10 kr. årligt.

 

·       d. 19-01-1979     Stiger den fra 10 kr. til 15. kr. årligt.  Bladet stiger fra 8 kr. til 10 kr. årligt.

·       d. 21-01-1983     Stiger den fra 15 kr. til 20 kr. årligt.

·       d. 17-01-1986     Stiger den fra 20 kr. til 25 kr. årligt. 

·       d. 18-01-1991      Stiger den fra 25 kr. til 30 kr. årligt.

·       d. 25-11-2002    Stiger den fra 30 kr. til 40 kr. årligt.                          

 

 

 

Medlemstal i årerne fra 1968 og frem til 2004.                                                                                        1968 382 + 12 æresmedlemmer.  1976  338 + 3 æresmedlemmer 30 på plejehjem 38 støtte personer. 1977 362 +2 æresmedlemmer 27 på plejehjem. 1978 356 + 2 æresmedlemmer 20 på plejehjem. 1979 352 + 22 på Rosengården og Egely. 1985 416 + 18 på plejehjem. 1989 ca. 700. 1992 ca.900. 1995- 1996 stadig ca. 900. 2002 ca. 990.  I oktober 2004 havde vi 1005 + 1 æresmedlem.