81111412
KONTINGENT

Kontingentet besluttes på generalforsamlingen.

Kontingentet er et årskontingent pr. person.

I 2023 er kontingentet kr. 50.-

I 2024 stiger kontingentet til kr. 75.- (vedtaget på generalforsamling)