Sankthans på Knudepunktet
søndag den
23. juni
19.30

Deltag i en af vore arrangementer.

Hvem er vi?

Som medlem kan optages alle efterlønsmodtagere, førtids- og folkepensionister, fortrinsvis med tilknytning til Vejen Kommune. Også andre der ønsker at støtte foreningen kan optages.

Indmeldes kan ske til et bestyrelsesmedlem.

Kontingent fastsættes af general-forsamlingen. I 2024 kr. 75.- / år.

Medlemmer der fylder 90 år, er fra det efterfølgende år kontingentfrie.


Bestyrelsen

Historik

Sascha Dupont

Pris kr. 200,-

Regan Vest

Pris kr. 875,-

NDI Brørup

Pris kr. 50,-